:: Sa Kasanayang Falun Dafa ::

 

I sang Malugod na pagtanggap mula sa Falun Dafa sa Pilipinas, ang website na idinesenyo at lahatang iniaasikaso ng mga nagsisipagsanay ng Falun Dafa. Umaaasa po kami na makikitaan ninyo ang Web Site na ito bilang isang lugar upang magsimulang mag-aral tungkol sa pagsasanay ng Falun Dafa. Lahat ng nilalaman sa Web Site na ito – maliban sa akda ng tagsapagtatag – ay kumakatawan sa ideya at mga opinyon lamang ng mga nagsisipagsanay ng Falun Dafa, at hindi dapat ituring bilang kumakatawan sa Falun Dafa mismo. Kami ay lubos na umaasa na maipakilala naming sa inyo ang dakilang pagsasanay na ito, umaasa rin kami na magbibigay kayo ng kaunting sandali upang sarili ninyong lakbayin at tuklasin ito!

 

Ang Falun Dafa ay isang pagsasanay na nagdulot ng ibayong kaulusugan at kapayapaan ng loob sa milyon-milyon sa buong mundo. Tinatawag naming itong Pagsasanay sa Paglilinang ng Sarili (Cultivation Practice): “Ang Paglilinang (Cultivation)” ay tumutukoy sa  pagpapabuti ng isang puso at isipan sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ng kalikasan ng sanlibutan na nakabase sa Katotohanan, Kabutihang-loob at Pagpapraya; ang ibig sabihin ng “Pagsasanay (Practice) ay ang pagsasanay ng ehersisyo at meditasyon upang mabigyan sigla ang ating katawan.

 

Ang pag-aaral ng Falun Dafa ay napakadali lamang. Ang pagsasanay ay simple, napaka-lakas, at tiyak na walang bayad. Ang pangunahing prinsipyo ng Falun Dafa ay ipinaliwanag sa kabuuan sa aklat na Zhuan Falun, at sa pambaguahng aklat,  Falun Gong, kapawa isinulat ng tagapagtatag ng Falun Dafa, G. Li Hongzhi. Gayun din mahalaga sa pagsasanay ay ang limang mararahan na ehersisyo, kabilang ang isang nakaupong meditayon, na kung saan ay mabilis at madaling matututnan doon sa alin man sa libo-libong lugar ng pagsasanay sa buong mundo.

 

Paano magsimula?

Aming inaanyayahan kayong lahat upang matuklasan ninyo ang kakaibang pagsasanay na Falun Dafa. Maari kayong magsimula sa pamamgitan n gaming ehersisyo sa mga Lugar ng Pagsasanay na malapit sa inyo, at simulang mag-aral n gaming mga simulain sa pamagitan ng pag-download ng isa sa aming mga aklat ng walang bayad mula sa Web Site na ito, o’ bumili ng isa mula sa piling Bookstore.

 

Muli, isang malugod na pagtanggap mula sa Web  Site na ito – at isang bukas na pagtatanggap mula sa alin mang mga lugar ng pagsasanay n gaming ehersisyo, kahit nasaan ka man!

 

Experiences in Falun Dafa

 

Zhuan Falun

on Health

others

 

 

Mahalagang ugnay sa Falun Dafa :


 

G. Li Hongzhi

(Nagtatag ng  Falun Dafa)

 Ano ang Falun Dafa? l Aklat l Ehersisyo l Paano Matuto l Lugar ng Pagsasanay
 

Lahat po ng  Gawain sa Falun Dafa ay Bukas sa Publiko at walang bayad


Huwag Mag-alinlangan, Makipag-ugnayan (Paki-click rito)

JB54321@FastMail.Fm