Ang mga Ehersisyo ng Falun Dafa

Ang limang ehersisyo ng Falun Dafa ay banayad, mararahan at madali lamang matutunan. Maaari ninyong basahin sa pamagitan ng pahinang ito upang makakuha ng pang-kalahatang kaisipan ng bawat ehersisyo. Pagkatapos paki-click sa mga ugnay sa ibaba upang Makita ang mas detelyadong pagtuturo, gayun din ang mga Video clips ni G. Li Hongzhi na kung saan ay ginagawa ang bawat ehersisyo na mayroong Ingles na instruksyon.

Syempre, ang isang pinaka-madaling paraan upang matuto ay ang pagkuha ng walang-bayad na pagtuturo mula sa inyong lokal na lugar ng pagsasanay. Walang takdang pagtitipan ang kinakailangan – pumunta at magpakita lamang upang matuto.

Unang ehersisyo

Fo Zhan Qian Shou Fa

Ang pinaka-sentro ng ehersisyong ito ay ang pag-iinat ng katawan. Ang pag-iinat na ito ay binubuksan ang mga bahagi na kung saan ang mga enerhiya na barado, pinapakilos ang enerhiya sa katawan at sa loob ng katawan nang sa ganoon ito ay kikilos ng masigla, at kusang kukuha ng malking bilang ng enerhiya mula sa kalawakan. Nagagawa nitong lahat ng meridiyans sa katawan ng isang nagsasanay na mabuksan sa simula pa lamang.

Mayroong Limang-pangkat ng mararahan at madaling matutunan na mga ehersisyo sa Falun Dafa para kaularan ng inyong mga katawan. Maari ninyo silang sanayin kahit saan ano mang oras nang walang ipinagbabawal. Sila lahat ay higit na angkop para sa mga tao ng makabagong lipunan.

Ika-limang Ehersisyo

Shen Tong Jisa Chi Fa

Isang mapayapang ehersisyo sa paglilinang. Ang ehersisyong ito ay higit sa pang-gitnang antas at noong simula ay isang sekretong ehersisyo. Sa  pagsasagawa ng ehersisyong ito ay nanganga-ilangan ng pag-upo ng magka-ekis na mga paa. Sa panahon ng ehersisyo, ang daloy ng enerhiya ay malakas at ang kapal pang enerhiya sa buong katawan ay medyo malaki. Mas matagal na naka-ekis ang mga paa, mas mabuti. Iyon ay depende sa kakayahan sa pagtitiis ng isang tao.

Ikatlong ehersisyo

Guan Tong Liang Ji Fa

Pinag-uugnay ang enerhiya ng kalikasan at inihahalo ito sa enerhiya sa loob ng katawan ng isang tao. Ang malaking bilang ng enerhiya ay inilalabas at kinukuha sa panahon ng ehersisyong ito, at nagagawang linisin ang katawan ng nagsisipagsanay sa loob ng napaka-ikling panahon lamang.

Ikalawang ehersisyo

Falun Zhuang Fa

Isang mapayapang paglilinang na nakatayong meditsasyon na napapalooban ng apat na posisyong may hawak na gulong. Ang madalas na pagsasagawa ng ehersisyong ito ang magpapadaloy sa buong pagbubukas ng katawan. Ito ay isang komprehensibong pamamraan ng kasanayang paglilinang na nagpapataas ng karunungan, nagpapa-unlad ng kalakasan ng gong, nagpapataas ng antas ng isang tao, at nagpapatibay ng banal na kapangyarihan.

Ika-apat na Ehersisyo

Falun Zhou Tian Fa

Nagagawang ang enerhiya ng katawang tao upang dumaloy sa malaking bahagi – at iyon, ay hindi lamang sa isa o’ iilang meridiyans, subalit simula sa buong bahagi ng yin hanggang sa bahagi ng yang n gating katawan, paikot-ikot ng tuloy-tuloy.

[ Home Ano ang Falun Dafa?  l  Ehersisyo ng Falun Dafa  l  Aklat ng  Falun Dafa  l  Paano Magsimula?  l  Lugar ng Pagsasanay

Lahat po ng  Gawain sa Falun Dafa ay Bukas sa Publiko at walang bayad


Huwag Mag-alinlangan, Makipag-ugnayan (Paki-click rito)

JB54321@FastMail.Fm