Sarili po ninyong Subukan 

Falun Gong

Katotohanan * Kabutihang-loob * Pagpaparaya

Ang Lahat ay inimbitahan na mag-aral ng Falun Gong (Falun Dafa). Upang magsimula, maari po nilang basahin ang China Falun Gong at Zhuan Falun. At pagkatapos ay samahan kami sa aming sama-samang pagsasanay upang matuto ng limang ehersisyo. Ganoon pa man, ang pinaka-sistematiko at pinaka-epektibong pamamraan upang matuto ng Falun Gong ay ang pagdalo sa siyam-na-sesyong workshop.

Ang Pagtuturo-ng-Ehersisyo at mga workshops ay pinagkakaloob ng boluntaryo ng mga nagsisipagsanay sa bawat lugar ng pagsasanay.

Lahat po ng gawain sa Falun Gong ay bukas sa publiko at walang bayad.

:: mga Lugar ng Pagsasanay sa Pilipinas ::
:: Kamaynilaan ::

Siyudad ng Maynila

 

Siyudad ng Quezon

 

 

Luneta Park

 

Quezon Memorial Circle

 

 

 

 

 

:: Bulacan ::

Bustos

 

Malolos

 

*****

 

*****

 

*****

 

*****

:: Hilagang Luzon ::

Baguio City

 

*****

 

*****

:: Timog  Katagalugan ::

Tagaytay City

 

***** *****
:: Visayas ::

Cebu City

 

***** *****
     
     

Huwag mag-alinlangan, Makipag-ugnayan po sa amin:

Falun Dafa sa Pilipinas

     :: Manila ::

    

     Telephone: 0921-472-8116

     Email: jb54321@fastmail.fm

     :: Bulacan ::

     Telephone:

     Email:

     :: Tagaytay ::

     Telephone: 0921-472-8116

     Email: jb54321@fastmail.fm

     :: Cebu ::

     Telephone:

     Email:

>> Falun Dafa sa Buong Mundo <<

[ Home Ano ang Falun Dafa?  l  Ehersisyo ng Falun Dafa  l  Aklat ng  Falun Dafa  l  Paano Magsimula?  l  Lugar ng Pagsasanay

Lahat po ng  Gawain sa Falun Dafa ay Bukas sa Publiko at walang bayad


Huwag Mag-alinlangan, Makipag-ugnayan (Paki-click rito)

JB54321@FastMail.Fm