Falun Gong ….. Isang Tahimik at Mabuting Pagsasanay.

          ….. Bakit Brutal na Sinasaktan sa Tsina ??!

 

Ang Falun Gong (kilala rin sa tawag na Falun Dafa) ay isa lamang pagsasanay na napapalooban ng Ehersisyo Meditasyon at Aral na nakabase sa: “Katotohanan – kabuthihang-loob – Pagpaparaya.”

 

Higit na pinapahalagahan sa Falun Gong ang pagpapabuti ng kanilang puso, isipan at pag-uugali. Wala itong organisasyon. Sino man ay maaaring sumali at umalis kalian man niya naiisin, ayon na rin sa kaniyang sariling pagpili at kagustuhan. Hindi rin ito isang relihiyon, wala itong Templo, Pari o’ ritwal tulad sa relihiyon. Ganoon din, wala itong pang-politikang layunin o’ kaisipan.

 

Bukod sa magandang aral nito, sa usapin ng pisikal na kalusugan, ang pagsasanay ng Falun Gong ay nagdulot ng kabutihan sa maraming mga Tsino, kung kaya’t ito ay naging sikat sa Tsina. Ayon na rin sa pag-aaral na isinagawa ng Pamahalaang Tsina, ay umaabot sa humigit-kumulang sa 70-100 milyong katao ang mga nagsasanay ng Falun Gong sa Tsina, at malayong nahigitan ang bilang ng mga kasapi sa Partido Komunista ng Tsina (ang partidong namamahala sa Tsina). Ngunit ang Pamahalaang Tsina ay nabahala sa dami ng bilang na ito, kahit pa man ang aral sa Falun Gong ay ayaw sa Politika at tanging pinapahalagahan lamang ang pagpapbuti ng kanilang mga sairli at ugali.

 

Ang Pamahalaang Tsina ay sinusuportahan at ini-endorso sa sarili niyang mamamayan ang Falun Gong sa loob ng maraming taon, subalit nakakalungkot isipin na dahil lamang sa dami ng bilang ng mga nagsisipagsanay nito sa Tsina, ang pamahalaang Tsina sa pangunguna ng dating Pangulo na si G. Jiang Zemin ay gumawa ng mga napakararahas na bagay. Ilan rito ang pambubugbog, pamamso, pagtatali sa hindi komportableng posisiyon at ilang mararahas na bagay na humantong sa kamatayan at walang-awang panankit. Marami sa mga kababaihan ay nagahasa sa loob ng piitan. Maging ang mga bata ay hindi rin nakaligtas sa ilang mga panankit na ganito.

 

Sa kasalukuyan, higit sa 2,200 katao na ang namatay dahil sa pagpapahirap. Ang mga Eksperto ay naniniwala na umaabot sa libo-libo pa ang tunay na namatay. Libo-libo ang inaresto ng walang kasalanan, o’ hindi kaya ay sa gawa-gawang kaso lamang. Libo-libo ang ipinadala sa Kampo ng Sapilitang Pagtatrabaho na kung saan ay sinasaktan at pinapahirapan. Dinala sa Ospital ng mga baliw. Libob-libo ang pinagkaitan ng trabaho, edukasyon, tahanan at maging sariling mga pamilya at mga karapatan, sa iisang kadahilanan lamang … ang magsanay ng “Katotohanan – Kabutihang-loob – Pagpaparaya.”

 

Hindi lamang ang mga nagsisipagsanay ng Falun Gong ang nakaranas ng marahas na panankit nang wala naming kasalanan, mula sa kamay ng Partido Komunista ng Tsina, subalit ganoon din ang mga Mamahayag, Abogado, Minoridad na Katutubo, mga kasapi sa Espiritwal at Relihiyosong grupo tulad ng mga Budistang Tibetan, Katoliko, Protestante, Muslim at iba pa.

 

Sa kabila ng mabibigat na pananakit at pagpapahirap na ito, wala kahit na isa man lamang na nagsisipagsanay ng Falun Gong sa Tsina ang lumaban o’ nankit sa mga pulis. Samantalang ang mga nagsasanay ng Falun Gong sa buong mundo at mga sumusuporta rito ay tinahak ang legal at mapayapang pamamaraan upang hilingin sa Pamahalaang Tsina na wakasan na ang marahas na panankit sa Falun Gong. Isang bagay na nagpatunay sa buong mundo kung gaano kabuti at katahimik ang Falun Gong.

 

Ang Falun Gong ay tumanggap ng higit na sa 1,000 parangal at pagkilala mula sa Gobyernoa t mga NGO’s sa buong Mundo. Gayun din ang nagtatag ng FalunGong, si G. Li Hongzhi ay nominado ng 3 beses na sa Nobel Peace Prize. Maraming mga pinuno ng maraming mga bansa, gayun din sa mga pinuno ng komunidad ay suportado ang Falun Gong. Ang dating Santo Papang si Juan Pablo II ay binigyan ng basbas ang Falun Gong.

 

Umaasa po kami na kayo rin tulad sa marami na sa buong mundo ay mabibiyayaan ng kabutihang dulot ng Falun Gong.

 

Mabuti ang Falun Gong !

 

 

Paano ako makakatulong ?


  1. Ibalita:sabihin sa isang tao na kakilala mo ang tungkol sa kadahilanan ng pangyayri sa Tsina

  2. sumulat/tumawag sa inyong Kongresista/kinatawan ng gobyerno upang gumawa ng hakbang dito

  3. makipag-ugnayan sa inyong lokal Embahad ng Tsina o'  Konsulado

  4. tulungan ang isang nagsasanay sa inyong lugar para sa pagsasagawa isang programa at tulungan ang nagsasanay ng Falun Gong na magturo sa inyong Eskwelahan,silid-aklatan o' simbahan.

  5. laging alamin ang kasalukuyang kalagayan:

     

- Salamat Po sa Inyong Mabuting Pag-suporta -

 


 

Itigil ang Marahas na Pananakit sa Falun Gong sa Tsina!

   Paki-Click Po rito para sa dagdag inpormasyon